Allebedrijvenin
A A A

Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden


Op al onze aanbiedingen zijn de hierna genoemde levering- en betalingsvoorwaarden van kracht.
De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en per e-mail opvraagbaar


Monsterseweg 15
2291PB Wateringen
T: 070 3620856
F: 070 362 0174
M: 06 2209 6896
E: info@pavilions.nl